Dušičkový věnec je klasickou a zcela neodmyslitelnou součástí podzimní výzdoby hrobu. Jeho povaha může být vlastně jakákoliv. Od klasických chvojových v různých kombinacích, velikostí a variantách, přes mechové, šiškové, bukvicové až po míchané z listů, květů, plodů i chvojí. Přízdoby takových věnců jsou stejně různorodé. Vše se odvíjí od vkusu klientů, od stylu hrobu, od povahy zadání a hlavně též od zesnulého. Jistě je něco jiného vhodné pro dědečka a něco jiného pro mladého člověka. I ve výzdobě hrobu by se měla odrazit povaha i záliby zesnulého…

Dušičkový věnec