Vznikli jsem už dlouho před založení společnosti Henri Design, s.r.o. Vlastně náš vznik je vázán již na studia na vysoké škole, kde jsme našli prvotní inspiraci, náplň i zcela svérázný přístup k floristice. Team nejsou zaměstnanci společnosti. Jsou to jednotlivý floristé, kteří mají svou praxi. Tím je krásně zaručena originalita a potřebná inspirace. Spolupráce s profesionály se odráží i na kvalitě odvedené práce.