Poslední dar pro naše zesnulé. Důstojný, krásný, velkorysý ale stále poslední. Smuteční květiny jsou často podceňované. Velmi často jsou jakoby rukojmí pohřebních služeb. Ty pak klientovy nabídnou jen několik málo velmi ubohých ve většině plastových možností, kterak se na poslední cestě rozloučit se zesnulým květinou. Ale to přece nemusí být vůbec pravidlem. Smuteční květinové dary by měly vystihovat vztah pozůstalého, jeho city, jeho smutek. Každá taková květina má smysl. Celý obřad nabývá na důstojnosti pokud je vytvořen a dekorován s citem a floristickým umem. V našich poměrech není zvykem objednávat květiny u profesionála floristy, ale u pohřebního ústavu. Snad se tento zvyk změní a i zesnulým nebude na poslední cestě chybět krása a velkorysost.