Takový prvek je vytvářen podle interiéru, kam je určen. Odpovídá tomu velikost, typ i barevnost. Florista buď tento interiér navštíví, nebo mu je s pomocí fotodokumentace popsán. V rozsáhlejších projektech dekorování prostoru florista dojíždí na místo osobně i několikrát, nebo na místě dokonce přímo pracuje (obvykle dodá hotová aranžmá ze své dílny)…

Suchá aranžmá do interiéru